A Hagyományos Tibeti Orvoslás Nemzetközi Akadémiája (IATTM) 2006-ban alakult azzal a céllal, hogy megőrízze a Hagyományos Tibeti Orvoslás (TTM) tanításainak egységét és hitelességét, valamint, hogy előmozdítsa gyakorlásának folytonosságát.

A hagyományos tibeti orvoslás egyben művészet és tudomány, melynek kialakulása még az ókorra tehető. Bár mutat némi felszínes hasonlóságot az indiai ayurvédikus valamint a hagyományos kínai orvoslással, a hagyományos tibeti gyógyászatnak mégis sajátos eredete, történelme és kialakulása van, mely szorosan kötődik a tibeti tájhoz, az őslakos kultúrához és a tibeti nép szellemiségéhez.

A "Hagyományos Tibeti Orvoslás Nemzetközi Akadémiájának" célkitűzései

A TTM egyik egyedülálló jellemzője az, hogy annak ellenére, hogy általában a buddhista filozófiával összhangban gyakorolják, mégis egymagában is rendelkezik egy szellemi gyakorlással társuló átfogó filozófiával, kozmológiával és finom anatómiával. Sőt mi több, a TTM magába foglal széles körű ismereteket anatómiáról, fiziológiáról, embriológiáról, patológiáról, vizsgálati módszerekről és a gyógyításról. A TTM magába foglal egy hatalmas gyógynövény gyűjteményt is, valamint számos külső terapiát, melyek a nyugati világban kevésbé ismertek.

TTM egy holisztikus, azaz teljességre törekvő rendszer, vagyis az egyénhez mint egységhez viszonyul – mint test, elme és lélek egysége – integrált módon. Ez magába foglalja az egyén belső környezetét valamint azt is, ahogyan az egyén a külső környezettel kölcsönhatásba kerül.

A TTM - nek valódi célja az, hogy elevenen tartsa a TTM szellemiségét és a modern világban segítse hatékony működését.

Egy olyan orvosi rendszer, amelyik nem találja meg gyakorlati helyét a nyugati világban, lassan egy múzeumi darabbá válik, egy érdekes ereklyévé, mely idejét múlt és mai szemmel vizsgálva csekély jelentőségű.

A Hagyományos Tibeti Orvoslás képes valódi haszonnal szolgálni a jelenlegi gazdasági és társadami helyzetben.

A Hagyományos Tibeti Orvoslás Nemzetközi Akadémiájának célja, hogy a lehető legmagasabb színvonalú felkészítőket és tanfolyamokat tartson, valamint, hogy hiteles és aktuális információkat közvetítsen a hagyományos tibeti orvoslásról, bemutatván úgy, ahogyan azt ma is gyakorolják.

A Hagyományos Tibeti Orvoslás Nemzetközi Akadémián a következő tevékenységek folynak: